ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα:1 από 1
ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΛ/ΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ,74100

ΞΗΡΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΦΜ: 131481884

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831020710

ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΕΜΗ: 22359650000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής242 21/11/2022 09:57

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

4544NATURALS- Deodorant with Hemp Oil1ΤΕΜΑΧΙΑ5.0524.00%5.056.26
4495Men's Mild Shaving Foam1ΤΕΜΑΧΙΑ5.5624.00%5.566.90
4476Natural Facial Foam Wash1ΤΕΜΑΧΙΑ6.4124.00%6.417.95
4494Relaxing Foot Care Cream1ΤΕΜΑΧΙΑ6.4124.00%6.417.95
4549Moisturizing Olive Body Lotion1ΤΕΜΑΧΙΑ6.7324.00%6.738.35
4934Essential Oil - Juniper- Certified Cretan Native Self Growing1ΤΕΜΑΧΙΑ4.9824.00%4.986.18